Schenkingsvrijstelling eigen woning fors lager

Schenkingsvrijstelling eigen woning fors lager
17 november 2022 Janneke Kreijkes

De schenkingsvrijstelling voor een eigen woning gaat per 1 januari 2023 omlaag naar € 28.947. Nu bedraagt deze nog €106.671 en daarom staat de vrijstelling ook wel bekend als de ‘jubelton’.

Einde jubelton

Vanaf 1 januari 2024 wil het kabinet de verhoogde vrijstelling helemaal schrappen. Met de jubelton kunnen mensen ruim een ton belastingvrij schenken aan iemand tussen de 18 en 40 jaar voor onder meer de aankoop van een eigen huis.

Afbouw vrijstelling start in 2023

In het coalitieakkoord heeft het nieuwe kabinet al besloten dat deze vrijstelling uit de Successiewet per 2024 zou gaan verdwijnen. Op verzoek van de Tweede Kamer wordt er al in 2023 een begin gemaakt met de afbouw.

De vrijstelling is overigens nu nog zo ingericht dat het bedrag van een ton over maximaal drie jaar gespreid mag worden. Maar deze spreidingsoptie vervalt óók per 2024. Dat betekent dat een schenking die in 2023 start überhaupt niet meer gespreid mag worden.