Slot op informatie UBO’s

Slot op informatie UBO’s
13 februari 2023 Janneke Kreijkes

Het is voorlopig niet meer mogelijk om informatie uit het zogeheten UBO-register op te vragen. Het kabinet reageert daarmee op een streng arrest van het Europese Hof van Justitie.

Het Hof stelt namelijk onomwonden dat UBO-gegevens niet toegankelijk mogen zijn voor het grote publiek. In het UBO-register staan gegevens van de ‘ultimate-beneficial owners’ (UBO’s) van onder meer bv’s. Bij een bv is dit een natuurlijk persoon met meer dan 25% van de aandelen in zijn bezit.

Vrees voor privacy

Het verplichte register komt voort uit een Europese richtlijn die witwassen moet tegengaan. Maar al sinds de invoering is er ook veel kritiek. Aandeelhouders vrezen voor hun privacy, omdat de informatie in het UBO-register deels voor iedereen op te vragen was.

Het Europese Hof van Justitie maakt nu dus korte metten met dat aspect van het register. Het Hof oordeelt dat de aantasting van de grondrechten van UBO’s onevenredig groot is.

Opdracht: geen informatieverstrekking tot nader order

In reactie op het arrest heeft het kabinet de Kamer van Koophandel opdracht gegeven om tot nader order geen  informatieverstrekkingen meer te verzorgen uit het register. Het kabinet benadrukt wel dat de verplichting voor ondernemingen om hun UBO’s te registreren gewoon van kracht blijft.

Europees Hof van Justitie, 22 november 2022, zaaknummers C-37/20 en C-601/20