Streep door ‘afroommethode’ voor
bepalen loon dga

Streep door ‘afroommethode’ voor
bepalen loon dga
12 april 2022 Janneke Kreijkes

Voor het bepalen van het gebruikelijk loon van de dga is de zogeheten vergelijkingsmethode het uitgangspunt en niet de eerder vaak gebruikte ‘afroommethode’. Het gerechtshof zette daarom een streep door een vonnis waarin de rechtbank had afgeroomd.

Gebruikelijk loon dga bepalen

Om uw gebruikelijk loon te bepalen, moet u kijken naar wat een werknemer in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ verdient. Dit is de vergelijkingsmethode.

Voorheen gebruikte de fiscus ook vaak de afroommethode. De inspecteur nam dan de omzet van de bv en haalde daar onder meer kosten, afschrijvingen en een winstopslag vanaf. Het bedrag dat overbleef was het gebruikelijk loon.

Afromen mag niet als loon bekend is

Inmiddels heeft de Hoge Raad paal en perk gesteld aan deze methode: afromen mag niet als er een loon bekend is van een werknemer in een soortgelijke dienstbetrekking. In deze zaak had de rechtbank echter wel de omzet afgeroomd. Zo kwam de rechter voor de dga uit op een loon van € 43.400 in 2014 en € 18.900 in 2015.

Conclusie Hof

Het Hof concludeerde echter dat de afroommethode ten onrechte was toegepast. De inspecteur had aangetoond dat er wel degelijk vergelijkbare salarissen bekend waren. Het Hof stelde het gebruikelijk loon daarom voor beide jaren op het normbedrag van € 44.000.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 11 januari 2022.