Strengere regels voor turboliquidatie

Strengere regels voor turboliquidatie
4 december 2023 Gerrit Eenkhoorn

De strengere regels voor zogeheten turboliquidaties van bv’s gelden vanaf 15 november 2023, meldt het kabinet. Ondernemers die hun bv op turbosnelheid willen opheffen, moeten straks méér informatie aanleveren bij schuldeisers.

Tijdelijke wet

De wet die de strengere regels invoert, is al enkele maanden geleden aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Nu is het starttijdstip ook vastgelegd: 15 november 2023. Het gaat om een tijdelijke wet, die in principe 2 jaar geldt, maar wel verlengd kan worden.

Geen terugwerkende kracht

De wet heeft overigens geen terugwerkende kracht gekregen, dus de nieuwe regels gelden pas voor turboliquidaties die vanaf 15 november plaatsvinden.

Bv zelf opheffen

Een ondernemer die een faillissement niet wil afwachten kan de bv zelf opheffen. Met een turboliquidatie kan dat zodra er geen baten (bezittingen) meer zijn. Dat is een kwestie van een formulier invullen.

Procedure vrij ondoorzichtig voor schuldeisers

Voor schuldeisers is die procedure nu nog vrij ondoorzichtig, omdat zij niet op de hoogte worden gesteld van de opheffing. Daarom stelt de wet extra eisen aan de turboliquideerder, zoals hieronder is te zien.

Extra eisen aan turboliquidatie

De extra eisen aan turboliquidatie moeten meer informatie geven aan schuldeisers. Zo moeten zij:

  • Financiële informatie deponeren bij het Handelsregister, binnen 14 dagen na de turboliquidatie. Dit is onder andere het slotbalans, de jaarrekening en een verklaring waarom er geen baten meer zijn.
  • Schuldeisers “onverwijld” schriftelijk laten weten dat de informatie ter inzage ligt bij Kamer van Koophandel.