Subsidieregeling voor verduurzaming mkb weer open

Subsidieregeling voor verduurzaming mkb weer open
23 juni 2023 Gerrit Eenkhoorn

Mkb-ondernemers kunnen sinds 1 april 2023 weer subsidie aanvragen om hun bedrijf te verduurzamen. De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) van vorig jaar is aangepast op punten die de kwaliteit van de adviezen en ondersteuning verbeteren.

SVM-regeling

Met subsidie uit de SVM-regeling kunnen mkb-ondernemers besparen op energiekosten door met advies en ondersteuning te verduurzamen. De regeling sloot vorig jaar tijdelijk na signalen van mkb’ers over oneigenlijk gebruik door enkele partijen. De regeling is aangepast.

Aanpassing SVM-regeling

De aanpassingen gaan om de volgende punten.

  • De energieadviseur die de mkb’er helpt, moet ten minste twee jaar ervaring hebben met het adviseren van mkb-ondernemers over energiebesparing en verduurzaming. De adviseur moet dit aantonen.
  • De jaarafrekening van de energieleverancier is nu een verplichte bijlage bij de aanvraag.
  • De eisen aan het advies zijn aangescherpt. De ondernemer verklaart nu schriftelijk dat hij op de hoogte is gesteld van de subsidievoorwaarden.

Vergoeding voor inhuren energieadviseur

Met de SVM kunnen mkb-ondernemers een vergoeding krijgen voor de inhuur van een energieadviseur voor een energieadvies op maat en voor hulp bij het uitvoeren van het advies.

De regeling is open voor aanvragen vanaf 1 april 2023 tot 30 september 2023, 17.00 uur. Het beschikbare budget is € 14,4 miljoen.

Andere subsidies zoals ISDE en EIA

De investeringen in de maatregelen zelf, zoals aanschafkosten of installatiekosten, vallen niet onder de SVM. Daarvoor zijn mogelijk andere subsidies interessant voor de mkb-ondernemer, zoals de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) en de energie-investeringsaftrek (EIA).

Bron: RVO, 3 april 2023