Tarief box 2 gelijk in ‘tussenjaar’

Tarief box 2 gelijk in ‘tussenjaar’
13 februari 2023 Janneke Kreijkes

Als dga heeft u te maken met de speciale box in de inkomstenbelasting voor inkomen uit ‘aanmerkelijk belang’. Iemand die meer dan 5% van de aandelen of winstbewijzen in een bv houdt, is namelijk aanmerkelijkbelanghouder en moet dus inkomen zoals dividend opgeven in box 2.

Tarief in box 2 opgehoogd

Het tarief in deze box is de afgelopen jaren in stapjes opgehoogd van 25% naar 26,9%. Dit jaar is het tarief gelijk gebleven. Voor 2024 staat er echter een flinke verbouwing gepland.

Vanaf 2024 verandering: 2 tarieven

Vanaf 2024 moeten er namelijk twee tarieven gaan gelden in box 2. Tot een inkomen uit aanmerkelijk belang van €67.000 betaalt u dan 24,5%, boven die grens is het 31%. Dat is dus een overweging om mee te nemen bij uw financiële berekeningen.