Tegemoetkoming Energiekosten voor energie-intensief mkb

Tegemoetkoming Energiekosten voor energie-intensief mkb
13 februari 2023 Janneke Kreijkes

Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer op hoofdlijnen geïnformeerd over de verdere uitwerking van de subsidieregeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor energie-intensieve mkb-bedrijven.

Doel subsidieregeling TEK

Het doel van de regeling is om energie-intensieve mkb-bedrijven te helpen bij de gestegen energiekosten. Daarbij is gekozen voor een subsidieregeling. De uitgaven voor de TEK-regeling worden globaal geraamd op €1,4 miljard. De TEK-regeling stelt meerdere voorwaarden aan de ondernemingen die een aanvraag indienen met als doel deze zo gericht mogelijk te maken.

Voorwaarden deelname TEK-regeling

Deze voorwaarden zijn:

  • het mkb-bedrijf voldoet aan de Europese mkb-definitie.
  • Het mkb-bedrijf is in Nederland gevestigd en staat ingeschreven bij het Handelsregister.
  • Het betreft een energie-intensief mkb-bedrijf waarbij minimaal 7% van de omzet bestaat uit           energiekosten.
  • 50% van de extra kosten worden door de overheid vergoed.
  • Maximaal €160.000 van de kosten worden vergoed.

Naar schatting worden 62.000 bedrijven hiermee geholpen. De TEK-regeling dient nadrukkelijk als een tijdelijke tegemoetkoming tot eind 2023 en biedt gerichte steun aan het mkb en zorgt dat het blijft lonen om aanpassingen te doen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit.

Aanvraag TEK-regeling

Vanaf het eerste kwartaal 2023 kan een bedrijf een aanvraag indienen. Op een aanvraag voor subsidieverlening neemt RVO binnen acht weken na ontvangst een besluit. Over de energiekosten boven de drempelprijs wordt 50% subsidie verleend. Dit bedrag is exclusief BTW.

Ook wordt een bedrag in de subsidieverleningsbeschikking opgenomen wat de aanvrager maximaal kan krijgen. Hiervoor wordt de maximaal te vergoeden prijs van €2,00 (€3,19 -€1,19)per m3 gas en €0,60 (€0,95-€0,35) per kWh elektriciteit gebruikt in combinatie met de SJA ( standaard jaarafname) en SJV (standaard jaarverbruik).

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 19-12-2022, nr. DGBI-O/22557673