Tijdelijke verhoging vrije ruimte WKR afgelopen

Tijdelijke verhoging vrije ruimte WKR afgelopen
4 december 2023 Gerrit Eenkhoorn

De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) wordt per 1 januari 2024 waarschijnlijk 1,92% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. In 2023 is deze vrije ruimte juist nog tijdelijk verruimd naar 3% over de eerste € 400.000.

Over het gedeelte boven deze grens is de vrije ruimte nu 1,18% van de loonsom. Dat percentage blijft in 2024 gelijk. Onder de WKR kan een werkgever een percentage van de loonsom van de onderneming besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers.

Stopt de werkgever méér in deze vrije ruimte, dan moet hij over het meerdere 80% eindheffing betalen.