Transport en communicatie

Transport en communicatie

Zwolse Adviesgroep heeft jarenlange ervaring met klanten binnen de transportsector. Zowel in personen- als in goederenvervoer. Onze klanten houden zich bezig met transport over de weg, over het spoor, door de lucht of over water. Een goed geautomatiseerde administratie is een must in deze branche. Wij kunnen u daarin begeleiden.

Zwolse Adviesgroep verleent haar diensten aan kleine en middelgrote ondernemingen in de transport sector

Ontwikkelingen

Technologische vernieuwing biedt nieuwe kansen

Voor de totale vervoersmarkt verwacht Rabobank voor zowel 2016 als 2017 een licht volumegroei van iets boven de 1%. De voornaamste groei zal plaatsvinden op de binnenlandse markt, waarbij het wegtransport meer profiteert van de economische groei dan de kustvaart, binnenvaart en het spoor. Binnen de wegtransport blijven de marktomstandigheden uitdagend door tarievendruk en een toenemende complexiteit in de supply chain. Grootste uitdaging voor het wegtransport is het toenemende tekort aan ervaren chauffeurs, wat grenzen stelt aan de groei. Ook zal de sector naar verwachting internationaal verder marktaandeel verliezen. Kansen liggen er in het toepassen van nieuwe technologieën zoals platooning, dat in de nabije toekomst de testfase zal ontgroeien. Platooning houdt in dat vrachtwagens coöperatief rijden op zeer korte afstand van elkaar op basis van de technologie van geautomatiseerd rijden. Hierdoor profiteren transportbedrijven van een lager brandstofgebruik en verbeterde chauffeursproductiviteit. Verduurzamen van de sector biedt verder kansen, denk dan onder andere aan het invoeren van LNG als brandstof wat grote voordelen kan bieden.

Koeriersbedrijven blijven profiteren van de groei in online verkopen, maar ook hier zet tarievendruk het rendement onder druk. Thuisbezorging moet nog veel efficiënter worden door meer pickup & drop off punten, andere frequentie en aanrijtijden en bundeling van non-food en fresh food.

Ook voor de binnenvaart wordt verdere groei verwacht. Echter dit zal nauwelijks terug te zien zijn in de marges voor de individuele schipper door de bestaande overcapaciteit in de markt. Deze overcapaciteit zal in de komende jaren verder worden gereduceerd. Onder andere doordat er vanaf 2018 enkel nog dubbelwandige tankers mogen varen en enkelwandige tankers dus in 2017 uit gefaseerd worden. Verdere afbouw van het aanbod zal komen door de veel strengere emissie eisen die in 2019 gaan gelden voor alle nieuwe motoren.

Kortom, de vooruitzichten voor de diverse branches in transport zijn redelijk, maar blijven kwetsbaar.

Lange termijn vooruitzicht redelijk maar fragiel

De komende jaren zal de economie in binnen- en buitenland naar verwachting licht blijven groeien. Nederland zal hard moeten werken om haar positie als logistiek toegangspunt tot Europa en spil in de wereldhandel te behouden en haar aandeel op te eisen. Met Schiphol en de havens van Amsterdam en Rotterdam en de uitstekende infrastructuur naar het achterland is een goede basis aanwezig. De afhankelijkheid van de wereldwijde vervoersstromen is een gegeven en geeft direct de volatiliteit van het herstel aan. De ontwikkelingen op de langere termijn zijn met de opening van de 2e Maasvlakte, uitbreiding van de Betuwelijn, verbetering van de vaarwegen en nieuwe inlandterminals, gematigd positief.

(Bron: Rabobank cijfers en trends)

Dienstverlening Zwolse Adviesgroep binnen de transport- en communicatiesector

Naast diensten op het gebied van accountancy, fiscale zaken en salarisverwerking houden wij ons ondermeer bezig met de volgende werkzaamheden ten behoeve van transport- en communicatiebedrijven:

  • advisering en begeleiding bij investeringsbeslissingen;
  • advisering in werkkapitaal beheer (debiteurenbeheer, onderhandenwerkbeheer, beleggen, factoring);
  • advisering en begeleiding bij financierings- en leaseaanvragen;
  • advisering in dividendbeleid;
  • advisering en begeleiding bij kostprijsberekeningen;
  • advisering en begeleiding bij contracten;
  • advisering en begeleiding bij schadeclaims;
  • conflictbemiddeling
  • advisering en begeleiding bedrijfsovername

Wilt u meer informatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.