Transport en Logistiek

Transport en Logistiek

Zwolse Adviesgroep heeft jarenlange ervaring met klanten binnen de transportsector. Zowel in personen- als in goederenvervoer. Onze klanten houden zich bezig met transport over de weg, over het spoor, door de lucht of over water. Een goed geautomatiseerde administratie is een must in deze branche. Wij kunnen u daarin begeleiden.

Gerrit Eenkhoorn
Laten we vrijblijvend kennismaken
Gerrit EenkhoornDirecteur

Zwolse Adviesgroep verleent haar diensten aan kleine en middelgrote ondernemingen in de transport sector

Trends en ontwikkelingen

Fundamentele problemen in de sector: groei blijft, maar zwakt af

Ondanks een economie die vol op stoom is, zal 2018 de boeken in gaan als een moeilijk jaar. Dit is te wijden aan stijgende brandstofprijzen, krapte op de arbeidsmarkt en (te) beperkte prijsverhogingen. De totale sector heeft in 2018 wederom marge ingeleverd.

In de sectorupdate van augustus was aandacht voor de problemen binnen de sector. Deze problemen zijn de afgelopen maanden alleen maar toegenomen. Voor het eerst sinds tijden neemt het aantal faillissementen in de sector dan ook toe. Al met al kunnen we stellen dat 2019 een uitdagend jaar wordt.

De Rabobank ziet voor 2019 diverse trends en ontwikkelingen binnen de sector. Hieronder opgesplitst in vijf thema’s:

 • Margeverhoging is belangrijker dan omzetgroei. Verhoging van de marge vereist wel een betere samenwerking door de gehele logistieke keten.
 • Optimale inzetbaarheid van personeel. Voorkom langdurig verzuim van oudere werknemers en daarmee de gepaarde hoge kosten.
 • Investeer in kennis en inzicht in de bedrijfsvoering. De sector heeft misschien een tekort aan chauffeurs, maar het gebrek aan controllers is nog groter.
 • Duurzaamheid: verbeter de efficiëntie. In de sector wordt naar schatting 40% tot 60% leeg gereden. Kortom, een onbenutte potentie waar veel winst te behalen is.
 • Veiligheid vraagt steeds meer aandacht van de sector.

 

(Bron: Rabobank cijfers en trends)

 

Dienstverlening Zwolse Adviesgroep binnen de transport- en communicatiesector

Naast diensten op het gebied van accountancy, fiscale zaken en salarisverwerking houden wij ons ondermeer bezig met de volgende werkzaamheden ten behoeve van transport- en communicatiebedrijven:

 • advisering en begeleiding bij investeringsbeslissingen;
 • advisering in werkkapitaal beheer (debiteurenbeheer, onderhandenwerkbeheer, beleggen, factoring);
 • advisering en begeleiding bij financierings- en leaseaanvragen;
 • advisering in dividendbeleid;
 • advisering en begeleiding bij kostprijsberekeningen;
 • advisering en begeleiding bij contracten;
 • advisering en begeleiding bij schadeclaims;
 • conflictbemiddeling
 • advisering en begeleiding bedrijfsovername

Wilt u meer informatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.