Transport en Logistiek

Transport en Logistiek

In de transport en logistieksector dienen de ontwikkelingen zich in een sneltreinvaart aan. Thema’s als duurzaamheid en CO2-uitstoot zijn veelbesproken onderwerpen. De grootste uitdaging? Het krijgen van goed personeel, de manier van leidinggeven (het management) en investeringen verkrijgen om groei voortgang te geven.

 

Hoe staat uw bedrijf ervoor? Wat zijn de prognoses voor de toekomst en hoe maakt u de juiste keuzes? De Zwolse Adviesgroep helpt u graag bij het inzicht in uw financiële en bedrijfsmatige situatie en ondersteunt u hier ook praktisch bij.

Gerrit Eenkhoorn
Laten we vrijblijvend kennismaken
Gerrit EenkhoornDirecteur

Toekomstbestendig ondernemen in de transportsector

Verwachtingen personeel in transportsector

Het personeelstekort in de logistieke sector neemt naar verwachting nog flink toe. De uitstroom zal door de vergrijzing en gezondheidsklachten hoger zijn de instroom waar op dit moment sprake van is. Zelfs met buitenlandse chauffeurs lijkt dit niet op te lossen.

Een aantal transportbedrijven zien we al flink inzetten op het aannemen en opleiden van personeel en een meer populaire profilering van de transportsector. Dit is echt nodig om concurrerend te blijven in de sector.

Steeds meer elektrisch

De technische verduurzaming zet ook onverminderd door, met name in het wagenpark. Voor groter vervoer zoals vrachtwagens gaat het wat langzamer, maar met name bij bestelbussen gaat deze ontwikkeling razendsnel.

Aantrekkelijke subsidieregelingen zorgen ervoor dat de elektrische vervoersmiddelen steeds meer worden afgenomen. Wat is voor u interessanter: diesel of elektrisch? Zeer interessant om uit te rekenen wat de totale kosten zijn over een x aantal jaren.

Vanuit de Rijksoverheid zal er meer druk komen op het terugdringen van emissie nu het erop lijkt dat we de gestelde klimaatdoelstellingen niet halen. Inmiddels zijn partijen van links tot rechts het inmiddels eens over het belang van schone lucht en willen zij hiervoor harde maatregelen nemen.

(Bron: Rabobank cijfers en trends)

 

“Een ding is zeker, zonder transport staat alles stil”

 

Dit doet de Zwolse Adviesgroep voor bedrijven in de transport- en communicatiesector

Zoekt u een accountant voor uw bedrijf in de logistiek? Iemand die vanuit financieel oogpunt met u meedenkt? Kom dan eens kennismaken bij de Zwolse Adviesgroep.

Zwolse Adviesgroep heeft jarenlange ervaring met klanten binnen de transportsector. Zowel in personen- als in goederenvervoer. Onze klanten houden zich bezig met transport over de weg, over het spoor, door de lucht of over water. Een goed geautomatiseerde administratie is een must in deze branche. Daarnaast houden we ons o.a. bezig met:

Wilt u meer informatie? Of vrijblijvend in gesprek om te zien of we goed bij elkaar passen? Neem gerust contact met ons op.