UBD-verplichting mogelijk in strijd met privacywetgeving

UBD-verplichting mogelijk in strijd met privacywetgeving
13 februari 2023 Janneke Kreijkes

Drie koepelorganisaties van medici verzoeken de Autoriteit Persoonsgegevens om te onderzoeken of de nieuwe renseigneringsverplichting wel conform de privacywetgeving is.

Onder andere medisch-specialisten, tandartsen en huisartsen zijn vanaf 1 januari 2023 verplicht om de gegevens van bepaalde personen via het gegevensportaal of Digipoort van de Belastingdienst aan te leveren. Het gaat om personen die buiten dienstbetrekking voor de artsen en specialisten hebben gewerkt, maar zonder btw factureren.

Renseigneringsverplichting UBD

Deze zogeheten renseigneringsverplichting UBD vloeit voort uit de Wet Belastingplan 2022. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) wijst deze nieuwe verzwaring van de administratieve lastendruk voor de zorg af.

Samen met de medisch-specialisten (FMS) en huisartsen (LHV) dient de KNMT een verzoek in bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit doen zij om te zien of er meer tijd is voor het verzamelen van gegevens, maar ook of de verplichting wel is toegestaan onder de privacywetgeving. De uitkomst van dit verzoek is erg onzeker, dus het lijkt raadzaam wel te voldoen aan de nieuwe verplichting.

Bron: KNMT, 5 januari 2023