Uitkering ouderschapsverlof naar 70%

Uitkering ouderschapsverlof naar 70%
4 juni 2022 Janneke Kreijkes

Nog vóór de inwerkingtreding van het betaald ouderschapsverlof verhoogt het kabinet het uitkeringspercentage van 50% naar 70% van het dagloon.

Verlofweken vanaf augustus deels betaald

Hiervoor is een ontwerpbesluit opgesteld. Ouderschapsverlof is één van de verlofvormen bij de geboorte van een kind. Vanaf 2 augustus 2022 wordt het ouderschapsverlof deels betaald. Nu zijn  wettelijk alle 26 verlofweken nog onbetaald, al kan de cao wél een betaling voorschrijven.

Uitkering voor 9 weken

Werknemers kunnen straks in het eerste levensjaar van hun kind voor 9 van de 26 weken een uitkering krijgen, die UWV betaalt. De uitkering wordt in het voorstel dus 70% van het dagloon, en maximaal 70% van het wettelijke ‘maximumdagloon’ (nu €228,76).