Verhoging  reiskostenvergoeding en informatieplicht verkeer in 2023

Verhoging  reiskostenvergoeding en informatieplicht verkeer in 2023
4 juni 2022 Janneke Kreijkes

De Tweede Kamer wil de onbelaste reiskostenvergoeding in 2023 al verhogen en grote werkgevers verplicht gegevens laten aanleveren over het woon-werk en zakelijke verkeer van werknemers.

In de aangenomen motie Heinen (VVD) en Inge van Dijk (CDA) is de regering verzocht bij het Belastingplan 2023 te bezien of de onbelaste reiskostenvergoeding eerder kan worden verhoogd en daarbij in elk geval de opbrengst van het eerder afschaffen van de jubelton te betrekken.

Norm in klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat grote organisaties met 100 werknemers of meer een norm opgelegd krijgen dat ze het woon- werk en zakelijke verkeer van werknemers schoner maken.

Werkgeversorganisaties hebben daarbij gevraagd eerst uit te gaan van een collectief plafond, dus zonder verplichte individuele norm, om het doel van 1 megaton winst te behalen.

Gegevens aanleveren over woon-werk en zakelijk verkeer

Staatssecretaris Heijnen heeft daarmee ingestemd, op voorwaarde dat organisaties de komende jaren gegevens aanleveren over het woon- werk en zakelijke verkeer van hun werknemers. Dat gaat bijvoorbeeld om het aantal gereisde autokilometers, uitgesplitst naar soort brandstof.

Als op basis van aangeleverde gegevens blijkt dat de CO2-uitstoot voldoende afneemt, dan is een individuele norm per bedrijf niet nodig. Neemt die niet genoeg af, dan komt die norm er alsnog.

CO2 winst nodig voor behalen klimaatdoelen

CO2-winst is immers nodig om de klimaatdoelen te halen. De nieuwe regels betekenen dat organisaties jaarlijks rapporteren, waarbij de privacy van werknemers een belangrijke voorwaarde is. Voor de rapportage en de berekeningen komt een digitaal platform beschikbaar.

Bron: Tweede Kamer, 5 april 2022, 35925-XV nr. 148; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 19 april 2022, nr. I E NW/BSK-2022/75237