Verliezen langer ‘houdbaar’ vanaf 2022

Verliezen langer ‘houdbaar’ vanaf 2022
6 november 2021 Janneke Kreijkes

De horizon voor voorwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting (VPB) wordt over een paar maanden een stuk langer dan nu. Vanaf 2022 kunnen verliezen namelijk onbeperkt voorwaarts verrekend worden.

Beperking boven miljoen

Tegelijkertijd is er óók een beperking. Een verlies tot € 1 miljoen mag altijd verrekend worden, maar daarboven mag de onderneming nog maar maximaal 50% van het verlies meerekenen. Wat overblijft, kan eventueel in latere jaren nog verrekend worden.

Meer ruimte om verliezen te beperken

De huidige maximumtermijn van 6 jaar vooruit (tot 2018 nog 9 jaar) vervalt dus, en dat levert in de VPB meer ruimte op om verliezen te verrekenen vóór ze ‘verdampen’. De aanpassing houdt in dat verliezen die vanaf 2013 zijn geleden, onbeperkt in tijd kunnen worden verrekend, maar (vanaf 2022) wel beperkt tot een winst van € 1 miljoen en 50% van het meerdere.

De verliesverrekening in de inkomstenbelasting verandert vooralsnog niet, maar daarvoor gelden andere termijnen.

Vragen hierover? Neem gerust contact met ons op.