Verruiming vrije ruimte WKR in 2021 tijdelijk, in 2022 terug naar 1,7%

Verruiming vrije ruimte WKR in 2021 tijdelijk, in 2022 terug naar 1,7%
6 november 2021 Janneke Kreijkes

De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) wordt in het Belastingplan 2022 – zoals eerder toegezegd en bij besluit goedgekeurd – voor het kalenderjaar 2021 vergroot.

Vrije ruimte 2021

De voor het kalenderjaar 2021 geldende vrije ruimte wordt berekend als 3% van de loonsom tot en met 400.000, plus 1,18% van het restant van de loonsom.

Vrije ruimte 2022

Voor het jaar 2022 zijn in het Belastingplan 2022 geen voorstellen gedaan. In 2022 is de verruiming van de vrije ruimte niet meer van toepassing en gelden weer de normale percentages. Dat betekent dat de vrije ruimte per 1 januari 2022 weer 1,7% is voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Boven de € 400.000 geldt in 2022 (net als in 2021) een vrije ruimte van 1,18%.

Eindheffing

Stopt de werkgever méér in deze zogenoemde vrije ruimte, dan moet hij over het meerdere 80% eindheffing betalen. Werkgevers mogen zelf bepalen of ze de vrije ruimte willen gebruiken en waar ze die aan willen besteden.

De verruiming van de vrije ruimte in 2021 biedt mogelijkheden aan werkgevers die daar de financiële ruimte voor hebben om hun werknemers in de coronatijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een cadeaubon of om onbelaste thuiswerkkostenvergoedingen te verstrekken, naast de mogelijkheden die er al zijn.

Commentaar

De WKR is de regeling in de loonbelasting voor de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen die door de werkgever aan de werknemer worden gegeven in het kader van de dienstbetrekking. Via de vrije ruimte van de WKR kunnen werkgevers vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven zonder dat deze belast worden.

Werkgevers kunnen zelf bepalen in welke mate en voor welke vergoedingen en verstrekkingen zij de vrije ruimte willen benutten, voor zover dit gebruikelijk is. Om vergoedingen en verstrekkingen als eindheffingsloon te kunnen aanwijzen, mogen die vergoedingen en verstrekkingen niet meer dan 30% afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is.

Vragen over de werkkostenregeling? Neem gerust contact met ons op.