Vijlbrief: “Veel ruimte voor bedrijven om schulden te betalen”

Vijlbrief: “Veel ruimte voor bedrijven om schulden te betalen”
15 februari 2022 Janneke Kreijkes

Vijlbrief ziet nog geen aanleiding om de regelingen van persoonlijke aansprakelijkheid van ondernemers te wijzigen, met het oog op coronabelastingschulden. Dit antwoordt hij op Kamervragen. 

Niet kunnen voldoen aan betalingsverplichting?

Als een bedrijf per 1 oktober 2021 nog niet in staat is om haar nieuwe betalingsverplichtingen te voldoen, kan het daarvoor onder strikte voorwaarden aanvullend uitstel krijgen tot 1 april 2022.

Betalingsregeling van 60 maanden

Op 1 oktober 2022 begint u met het afbetalen van de belastingschuld die u tot en met 1 april 2022 hebt opgebouwd voor de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel had. U krijgt hiervoor een betalingsregeling van 60 maanden.

Alle belastingen waarvoor u op of na 1 april 2022 aangifte doet, moet u weer op tijd betalen.

Uitzonderlijke gevallen

Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Belastingdienst de regeling direct beëindigen. Tegen de afwijzing of intrekking van de betalingsregeling kan de ondernemer binnen 10 dagen in beroep bij de directeur van de Belastingdienst.

Gedurende het beroep pauzeert de Belastingdienst de invordering. Bij geschillen over uitstel van betaling en kwijtschelding van belastingen kan de ondernemer een administratief beroepsprocedure opstarten bij de Belastingdienst.

Kwijtschelding

Naast dit administratief beroep heeft de onderneming toegang tot de burgerlijke rechter. De staatssecretaris deelt de mening dat in uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden kwijtschelding van onhoudbare belastingschulden gewenst kan zijn.

Soepele opstelling Belastingdienst en douane

De Belastingdienst en douane zullen zich tijdelijk soepeler opstellen bij een minnelijk saneringsakkoord door genoegen te nemen met eenzelfde uitkeringspercentage als voor concurrente schuldeisers.

Persoonlijke aansprakelijkheid

De staatssecretaris ziet nog geen aanleiding om regelingen van persoonlijke aansprakelijkheid van ondernemers te wijzigen. Een wijziging zou namelijk een wezenlijke breuk betekenen met de bestaande systematiek van afgescheiden en niet afgescheiden ondernemingsvermogens.

Lees meer hierover op:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/coronavirus

Februari 2022