Vrije ruimte WKR omhoog

Vrije ruimte WKR omhoog
17 november 2022 Janneke Kreijkes

De vrije ruimte van de Werkkostenregeling (WKR) gaat per 1 januari 2023 zeer waarschijnlijk omhoog. Het voorstel van het kabinet is om de vrije ruimte te verhogen van 1,92% (2022: 1,18%) over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Maar een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat dit 3% wordt.

Redenen verhogen vrije ruimte

Op het moment van schrijven is nog onduidelijk of het kabinet hiermee instemt. Maar dat er een stijging in zit, is wel zeker. De regering ziet namelijk goede redenen om de vrije ruimte te verhogen.

De inflatie is fors toegenomen, waardoor vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers duurder zijn van voorheen, terwijl de loonsom (en daarmee de vrije ruimte) met minder is toegenomen.

80% eindheffing

Onder de WKR kan een werkgever een percentage van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers. Stopt de werkgever méér in deze zogenoemde vrije ruimte, dan moet hij over het meerdere 80% eindheffing betalen.