Wanneer zijn parkeerkosten bij het werk onbelast?

Wanneer zijn parkeerkosten bij het werk onbelast?
17 november 2022 Janneke Kreijkes

Als een werknemer in zijn eigen auto naar het werk komt, kunt u een parkeerplek onbelast ter beschikking stellen als deze zich op de werkplek van de werknemer bevindt. Hiervoor geldt een nihil waardering in de werkkostenregeling (WKR).

Maar u moet dan wel Arbo-verantwoordelijk zijn voor de parkeervoorziening. Dit is het geval als u hier zorgplicht voor heeft.

Zo kan bijvoorbeeld uit uw arboplan of een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) blijken dat u verantwoordelijk bent voor goede verlichting, het sneeuwvrij maken van de parkeerruimte en de beveiliging.

Een parkeerplaats of parkeergarage op uw bedrijfsterrein voldoet meestal aan de voorwaarden van de werkplek. Hiervoor geldt dus een nihil waardering. U kunt deze parkeergelegenheid dan ook onbelast ter beschikking stellen.

Parkeerplaats buiten bedrijfsterrein

Ligt de parkeerplaats niet op het bedrijfsterrein en heeft u hiervoor geen arbo verantwoordelijkheid? Dan is het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van de parkeergelegenheid loon van de werknemer, voor zover dit loon samen met een kilometervergoeding hoger is dan € 0,19 per kilometer.

Auto van de zaak

Voor een auto van de zaak gelden andere regels. Als u parkeergelegenheid vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt aan een werknemer met een auto van de zaak, is er sprake van intermediaire kosten. Intermediaire kosten zijn geen loon voor de werknemer. U kunt dit daarom onbelast doen.