Werknemers belonen met opties op aandelen in uw bedrijf: waarom en hoe?

Werknemers belonen met opties op aandelen in uw bedrijf: waarom en hoe?
23 mei 2023 Janneke Kreijkes

Het belonen van werknemers met aandelenopties is een veelvoorkomende praktijk. Aandelenopties zijn een vorm van compensatie die werknemers het recht geven om aandelen van hun werkgever te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs binnen een bepaalde periode. Dit stelt werknemers in staat om te profiteren van de groei van hun werkgever en helpt hen tegelijkertijd om zich te binden aan de organisatie op de lange termijn.

Redenen aandelen verkopen aan werknemer

Er zijn verschillende redenen waarom werkgevers ervoor kiezen om aandelenopties aan te bieden aan hun werknemers.

1. Werknemers motiveren en binden

Ten eerste kunnen aandelenopties dienen als een krachtig instrument om werknemers te motiveren en te behouden. Door werknemers te belonen met aandelenopties, krijgen ze niet alleen een financiële prikkel om harder te werken en bij te dragen aan het succes van het bedrijf, maar creëert de werkgever ook een gevoel van eigendom en betrokkenheid bij het bedrijf. Dit kan resulteren in een hogere productiviteit en betere prestaties van werknemers.

2. Aantrekken talent

Ten tweede kunnen aandelenopties ook een effectieve manier zijn om talent aan te trekken. Het bieden van aandelenopties aan potentiële werknemers kan hen aantrekken door te laten zien dat het bedrijf hun prestaties op prijs stelt en hen de kans biedt om te profiteren van de groei van het bedrijf.

Dit kan vooral aantrekkelijk zijn voor start-ups en snelgroeiende bedrijven die mogelijk niet in staat zijn om salarissen te bieden die vergelijkbaar zijn met die van gevestigde bedrijven.

3. Betere match van belangen werknemers en aandeelhouders

Ten derde kan het aanbieden van aandelenopties ook leiden tot een betere match van belangen van werknemers en aandeelhouders. Aangezien werknemers met aandelenopties recht hebben op de aandelen van het bedrijf, zullen ze meer belang hebben bij de prestaties van het bedrijf op de lange termijn en zullen ze meer geneigd zijn om beslissingen te nemen die het bedrijf op de lange termijn ten goede komen.

Fiscaal heffingsmoment voor loonbelasting

Door wijzigingen in de fiscale regels per 1 januari 2023 is er meer flexibiliteit in het fiscale heffingsmoment voor de loonbelasting, wat gunstig is voor de werknemer.

Aandelenoptie

Een aandelenoptie heeft een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van het direct deelnemen door de werknemer in het aandelenkapitaal van de vennootschap. In een optieregeling kan de werknemer instappen, zonder dat hij of zij direct geld behoeft te investeren. Dit verlaagt de drempel voor de werknemer en voorkomt dat er gewerkt moet worden met leningen.

Optieregeling

In de optieregeling kan een opschortende voorwaarde worden ingebouwd, waarbij de optie pas uitgeoefend kan worden door de werknemer als hij of zij een aantal jaren in dienst is geweest. Indien het dienstverband eerder wordt verbroken, verliest de optie haar waarde.

Ook kan bij het toekennen van een optierecht worden overeengekomen dat de werknemer niet de aandelen zelf krijgt geleverd, maar dat hij of zij alleen de waardestijging krijgt uitbetaald.

Een aandelenoptie is daarmee een uiterst flexibel beloningsinstrument, wat goede mogelijkheden biedt om werknemers op management niveau of op directie niveau aan te trekken en/of te behouden.

Advies nodig bij aandelenoptieregelingen?

Zwolse Adviesgroep heeft ervaring met het opzetten van aandelenoptieregelingen en kan u hierin deskundig begeleiden. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.