Wijzigingen in Arbowetgeving: de belangrijkste veranderingen

Wijzigingen in Arbowetgeving: de belangrijkste veranderingen
23 juni 2023 Gerrit Eenkhoorn

Werkgevers hebben in 2023 te maken met nieuwe arboregels. Voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen is de Aanvullende Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (ARIE). Ook geldt nu de nieuwe regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Daarnaast is de thuiswerkvergoeding aangepast. Met deze hogere vergoeding wil de overheid gezond en vitaal thuiswerken aanmoedigen.

Aanvullende Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (ARIE)

De Aanvullende Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (ARIE) is vanaf 1 januari 2023 van toepassing. De ARIE geldt voor bedrijven die een zwaar ongeval kunnen veroorzaken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen.

Deze bedrijven hebben tot 1 januari 2024 de tijd om aanvullende RI&E uit te voeren, een veiligheidsbeheersysteem in te voeren, een intern noodplan te ontwikkelen en een eenmalige melding te doen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Door deze aanpassing in de Arbowet kunnen bedrijven de ARIE beter naleven en medewerkers een veiliger werkplek bieden.

Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB)

Sinds januari 2023 geldt de nieuwe regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Met de TSB kunnen (ex-) medewerkers en zzp’ers die ziek zijn geworden door het werken met gevaarlijke stoffen makkelijker een vaste, eenmalige financiële vergoeding krijgen van € 22.839,00.

De TSB geldt voorlopig voor drie beroepsziekten:

  • longkanker door asbest
  • allergische beroepsastma
  • OPS/CSE (schildersziekte).

Thuiswerkvergoeding

De werkgever is verantwoordelijk voor een gezonde en veilige (thuis)werkplek. Om gezond en vitaal thuis te werken, mag de werkgever medewerkers sinds 2022 een belastingvrije thuiswerkvergoeding geven. Deze vergoeding is op 1 januari 2023 gestegen van € 2,00 naar maximaal € 2,15 per dag.

De thuiswerkvergoeding is niet wettelijk verplicht. In de cao kunnen wel regels staan hierover. Heeft de werkgever geen cao, dan kan hij afspraken maken met de medewerkers.

Bron: https://www.arboned.nl